За Нас

П

рофесионално почистване 7 Clean Bulgaria е фирма, създадена с основна цел да наложи стандарт за качество в сферата на професионалното почистване. През 2017 година Професионално почистване 7 Clean , започва да предлага професионални почистващи услуги в няколко големи офиса в Пловдив.


С израстването през последната година марката Професионално почистване 7 Clean e стандарт за качествена услуга и 100% гаранция за професионализъм в професионалното и поддържащото почистване на Домове, Офиси и Сгради в България.

Нашата цел

Крайната цел на 7 Clean Bulgaria е изцяло в задоволяването на желанията на клиентите ни при:

  • почистване на административни, промишлени и жилищни сгради;
  • почистване на офиси;
  • почистване на домове;
  • почистване на заведения, казина;
  • почистване на хотели и магазини;
  • почистване на всякакви стандартни и нестандартни обекти;